Salmonella

Salmonella

GİRİŞ

Salmonella gıda zehirlenmesiyle ilişkisinden dolayı tüketici dilinde iyi bilinen bir kelimedir. Maalesef, kanatlı ürünleri insanlarda gıda zehirlenmesi vakalarında gündeme geldiği için salmonella ve kanatlı sözcükleri eş anlamlı olarak görülmektedir. Yeni PoultryBYTES bölümlerinde bu önemli bakteri hakkında güvenilir temel bilgiler vermek için çaba sarfedeceğiz.

İnsandaki salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi vakalarıyla kanatlıdaki salmonella arasında gerçek bir bağlantı vardır ve İngiltere’de en iyi şekilde aşılama ve diğer önlemleri takiben özellikle kötü tanınan bir Salmonella suşu olan Salmonella enteritidis’e karşı gelmek için bu durumun önemine değinilmiştir.

Modern kanatlı yetiştiriciliğinde yoğunlaştırma ve entegrasyon derecesi kanatlı ve kanatlı ürünlerinde uluslar arası ticaretle birleşince gıda zehirlenmesi meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır.

TARİHÇE

Salmonella cinsi bakteriyel Enterobacteriaceae familyasına aittir ve Amerikan Veteriner mikrobiyolog Dr. D. E. Salmon tarafından adlandırılmıştır. Daha sonra, Kauffman ve White salmonella’yı 2,500’den daha fazla serotipe ayırmıştır.

SALMONELLA SEROTİPLERİNİN İSİMLENDİRMESİ

Salmonella’nın birçok tipi ilk izolasyon yerine göre isimlendirilmiştir. Örneğin, Salmonella hadar, S. virchow, S. livingstone ve S. mbandaka.

Diğer serotipler hayvanlardaki faaliyetlerine göre isimlendirilmiştir. Örneğin S. choleraesuis (domuzlarda kolera ya da ateş) ve S. abortusequi (atlarda abortus). Ayrıca, typhimurium’un ‘farelerde ateş’ anlamına geldiğini biliyor muydunuz?

Son olarak, yakın zamanda izole edilen serotipler antijenik yapıyı oluşturan harfler ve sayıların bileşimine göre adlandırılır.

Hareketli salmonellalar genelde paratifoid salmonella olarak bilinir, ilk olarak bunlara değineceğiz.

PARATİFOİD SALMONELLA

Bunlar dağılımda her yerde bulunabilirler ve evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar ve tabi ki insanları enfekte ederler. Enfeksiyon hastalık ya da asemptomatik intestinal veya taşıyıcı durumla sonuçlanır.

Bu grubun üyeleri insanların kanatlı kaynaklı gıda zehirlenmesiyle ilişkilidir.

EKONOMİK SONUÇLAR

Salmonella enfeksiyonlarının ekonomik ölçüler açısından önemi görmezden gelinemez. Kanatlılarda bazen ciddi kayıplı hastalığa yol açarlar ve bu yetiştirici açısından büyük masraf demektir. İnsanlarda gıda zehirlenmesi meydana geldiği takdirde etkilenen kişi açısından gelir kaybı ve toplumda verim kaybı şeklindeki kayıplar söz konusudur. Buna ek olarak salmonellanın kanatlılarda ya da kanatlı ürünlerinde varlığı uluslar arası ticareti aksatır.

Salmonellanın gıdalardaki varlığı tüketiciler tarafından kabul edilebilirliğini etkiler ve bu durum özel işleri kayda değer şekilde olumsuz etkiler. Örneğin birkaç yıl önce salmonella İngiltere’de bir bebek mamasına bulaştı- bu marka artık piyasada bulunmamakta. Sofralık yumurtalarda Salmonella enteritidis sorununun başlangıcında sofralık yumurtaların tüketimi olumsuz etkilenmiştir.

Günümüzde salmonella, kontrol ve izlemesi birçok kanatlı yetiştiricisine katlanan bir maliyet getirmiştir. Son olarak, birçok ülkede belirli tipteki sürüler kesime gönderilmiş ya da ürünleri ekonomik açıdan daha az değerli kanallara yönlendirilmiştir. Bunun iyi bir örneği bazı ülkelerde S. enteritidis’li bir sürünün yumurtalarının pastörize edilmesinin gerekliliğidir.

  • Paylaş