SALMONELLA 7

SALMONELLA 7

TARİHÇE

Pullorum hastalığı kanatlılarda 1899’da genç hayvanlarda ölümcül bir septisemi olarak tanımlanan Salmonella pullorum’un sebep olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık önceleri basiller beyaz ishal olarak bilinmekteydi. Hastalık başlıca civcivlerde ve hindi palazlarında görülmekte olup hastalığa sebep olan bakteriler yumurta yoluyla bulaşır (transovaryal). Hastalık ABD’deki NIP gibi hükümet destekli programlarla Avrupa’daki birçok ülke ve Kuzey Amerika’daki ticari kanatlı sürülerinden eradike edilmiştir.

KLİNİK TABLO

Genç hayvanlarda pullorum hastalığının sebep olduğu mortalite %100 düzeyinde olabilir. Enfekte hayvanlar zayıflık, baskılanmış iştah, zayıf gelişim ve tebeşir beyazı bir maddenin kloaka deliğine yapışması belirtilerini gösterir. Vertikal (transovaryal) yolla alınan pullorum hastalığının belirtisi ikinci veya üçüncü haftadaki mortalite pikinden dolayı ilk haftanın sonuna kadar görülmez.

Genç civciv ya da palazlarda büyütme makinesinin altında toplanma görülür, hayvanların sarkık kanatları vardır ve akciğerlerin yoğun bir şekilde etkilenmesinden dolayı nefes alma güçlüğü görülür. Hayatta kalanlar genelde çelimsiz hayvanlar haline gelir, büyüme esasları bakımından geri kalmış ve zayıf tüylenmiştir.

Sofralık yumurta yumurtlayan ya da damızlık hayvanlarda hayatta kalanlar taşıyıcı, yani yumurtlamada S. pullorum bulaştıran hayvanlar haline gelirler. Daha yaşlı hayvanlarda, S.pullorum körlük ve bacak eklemi enfeksiyonlarına sebep olur, sonraki topallığa yol açar.

PATOLOJİ

Genç yaşta akut pullorum hastalığından ölen hayvanlar teşhise yönelik hiçbir lezyon göstermeyebilirler. Aksi takdirde, tıkalı karaciğer, kalp ve böbrekler görülebilir ve karaciğerlerde küçük beyaz fokal lezyonlar görülebilir. Bazen solunum belirtileri gösteren hayvanların akciğerlerinde beyaz nodüller bulunabilir ve bazen bunlar aynı zamanda kalp kası, taşlık, sekumlar ve rektumda da görülebilir. Bazen şişmiş eklemler görülür.

Ergin hayvanlarda patoloji en az düzeydedir ve sadece gerileyen ovaryum folikülleri görülebilir. Bazen fibrinli perikarditis ve perihepatitis görülür.

Teşhis hareketli olmayan D salmonella serogrubu olan S. pullorum un izolasyonuyla mümkündür.

TEDAVİ

Aktif eradikasyon programları olan ülkelerde antibiyotik tedavisine izin verilebilir, ancak bu tedaviye izin verildiği yerde sülfonamidler, nitrofuranlar, kloramfenikol, tetrasiklinler ve aminoglikozidler gibi antibiyotikler faydalıdır. Damızlıklarda genelde tedaviden sonra taşıyıcılar kalır, bu da birçok ülkenin eradikasyon programlarının bulunmasının sebebidir. Aşı için düşük talep vardır ancak izin verilirse pullorum hastalığının kontrolünde faydalı bir rol oynayabilir. Reaktörlerin itlafıyla serolojik taramanın etkili bir kontrol stratejisi olduğu ortaya konmuştur.

  • Paylaş