SALMONELLA 5

SALMONELLA 5

SALMONELLA KONTROLÜ

Salmonella kontrolü birkaç stratejinin başarılı kombinasyonu, örneğin kümese salmonelladan ari bir günlük civcivlerin ve yemin sağlanması, salmonellayı sürüden uzak tutmak için etkin biyogüvenlik, sindirim sistemi mikroflorasını iyi idare etmek ve bu sayede salmonella enfeksiyonu (kolonizasyonu) ve aşılamayı önlemekten oluşur. Daha sonra buna ek olarak sürümüzün gerçek salmonella durumu hakkında bilgi verebilecek sağlam bir izleme sistemimiz olmalıdır.

KULUÇKADAN ÇIKMA VE BİR GÜNLÜK CİVCİVLER

Bir salmonella kontrol programının temeli bir günlük civcivlerin salmonelladan ari olarak düzenli sağlayabilmesinden ileri gelir ve bu durumun sürdürüldüğünden emin olmak için salmonelladan ari damızlık sürülerin varlığını ve bunları düzenli olarak izlemeyi gerekli kılar. Özellikle yuvalardan düzenli olarak toplanıp dezenfekte edilen ya da fumige edilen temiz kuluçkalık yumurtalar üretmemiz gerekmektedir.

Damızlık düzeyinde aşılamayla ilgili bilinmeyen bir durum söz konusudur, aşılama salmonellanın sürüden yayılma düzey ve derecesini azaltır, bu yüzden bu işlem anlaşılacağı üzere salmonellayı rutin testle bulunabileceği düzeyin altına indirir. Diğer yandan, aşılama vertikal bulaşmayı büyük ölçüde azaltır. Uygulamada ticari parent sürüyü aşılamakla ortaya konur, ancak damızlık piramidinde yukarı çıktıkça aşılamaya olan bağlılığı azaltıp yem idaresi, biyogüvenlik ve salmonella kontrolünün diğer yönlerine daha fazla önem vermek ön plandadır.

Salmonellanın tespit edilmemiş olan pozitif damızlık sürüden yayılma riski esasen yumurtaları bir sürüden sağlama yoluyla en aza indirilir. İdeal olarak, broiler barınağında yeterince civciv elde etmek için tek aşamalı inkübatöre yeterince yumurta yerleştirilmelidir.

YEMDE SALMONELLA KONTROLÜ

Yem salmonellanın kanatlı çiftliğine bulaşmasında iyi bilinen bir yoldur. Bu yüzden idare, salmonella negatif yemler üretmekle ve yem değirmeniyle çiftlik arasında durumun değişmediğini garanti etmekle yükümlüdür.

Salmonelladan ari yemi ürettikten sonra sadece üstü açık bir kamyona koyup güvercin dışkısıyla kontamine hale getireceksek (güvercinler Salmonella typhimurium’un bilinen taşıyıcılarıdır) fazla zaman ve çaba harcamanın önemi yoktur.

Salmonelladan ari yem üretmek için başlıca stratejiler kaynağı bilinen salmonelladan ari yem bileşenleri almak, ısı uygulaması, asitler ya da formalin içeren bileşiklerle kimyasal muamele ve yem üretildikten sonra rekontaminasyonu önlemektir.

BİYOGÜVENLİK

Çiftliğe gelen her şeyin salmonellayı beraberinde getirme olasılığı vardır ve bir hastalık etkeni hayvanlara ne kadar yaklaşırsa hayvanların kontamine olma riski o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden sadece zorunlu bir unsurun kanatlı barınağına girişine müsaade edilir ve hemen sonrasında üzerinde mevcut olan salmonella organizmalarını ideal olarak elimine edecek, ya da daha olası şekilde sayısını azaltacak işlemlere tabi tutulur.

Yem ve su en büyük riski ortaya koyar, bunu altlık materyali izler çünkü her hayvan her gün yem yer, su içer ve altlık materyalini gagalar. Bu bağlamda yerden yemlenme uygulaması dikkate değerdir çünkü bu hayvanların altlığı eşelemesini ve altlığın kazara tüketilmesini arttırır. Su temiz bir kaynaktan gelmelidir ve ideal olarak klorlanmalıdır.

SİNDİRİM KANALI FLORASININ İDARESİ

Hayvanın sindirim kanalını enfekte etmek ya da burada kolonize olmak için salmonella bağırsak kanalının yüzeyindeki yerleri (reseptör bölgeler) ele geçirmelidir. Sindirim bakterilerini ‘iyi bakterilerden’ oluşturursak bunlar bu bölgeleri tutacak ve salmonellalar için uygun olmayan hale getirecektir, bu sayede salmonella kolonize olamayacak ve hayvanı enfekte edemeyecektir. Bu işlem yarışla dışlama olarak bilinir ve bunu kanatlı üretiminde kullanırız.

  • Paylaş