SALMONELLA 2

SALMONELLA 2

İSİMLENDİRME VE SINIFLANDIRMA

Salmonellalar tümüyle E.coli, proteus ve klebsiella gibi kanatlı bakterilerini de içeren Enterobacteriaceae familyasının üyesi olan Salmonella cinsine aittir. Salmonella cinsi sadece iki tür içerir.

Bunlardan daha büyük olanı, S.enterica, 2,500 kadar paratifoid suş içerir. Bunlar Salmonella enteritidis örneğini kullanarak Salmonella enterica subspecies enterica serovar enteritidis şeklinde adlandırılır. Anlaşılacağı üzere bu ifade uzundur o yüzden günlük kullanımda Salmonella enteritidis olarak bahsedilir. Salmonella’nın çeşitli serotipleri varyantlar içerir. S. enteritidis’te bunlar faj tipleri (PTs) olarak, S. typhimurium’da bunlar tanımlayıcı tipler (DTs) olarak bilinmektedir.

BAKTERİYEL MORFOLOJİ VE ÜREME

Salmonella spor oluşturmayan çomaklar ya da basiller olarak tanımlanır ve tipik olarak 0,7-1,5 x 2,0-5,0 µm boyutlarındadır. Tüm bakterileri boyamayla ilgili duvar özelliklerine göre Gram pozitif ya da Gram negatif olarak ayıran Gram boyama salmonellayı Gram negatif olarak tanımlar.

Tipik olarak paratifoid salmonellalar hareketlidir ve hareket flagella ile sağlanır. Laboratuvarda salmonellalar aerobik ya da anaerobik koşullar altında iyi gelişir. Salmonellalar 37oC de ürer ancak 45 oC ye kadar olan sıcaklıklarda üreme özelliğine sahiptir. Bu durum laboratuarda salmonellayı örneklerde, özellikle fekal olan, mevcut olan diğer bakterilerin üremediği 42 oC’de üretmemizi mümkün olur. Bu önemlidir, çünkü birçok örnekte salmonellalar azınlıktaki organizmalardır ve salmonella kültürü uygun bir ifadeyle mikrobiyolojik olarak samanlıkta iğne aramaya benzer.

SALMONELLANIN DUUYARLILIĞI

Salmonella normalde ısıya duyarlıdır. Pişirme kanatlı etindeki salmonellayı yok eder ve ısı (örneğin 57 oC de 70 dakika) bozulmamış yumurtadaki salmonella etkenini ortadan kaldırabilir. Pastörizasyon likit yumurtada salmonella kontrolü için uygulanır.

Yumurta sarısının likit olarak kalmasına olanak sağlayan ‘az haşlanmış yumurtalar’ gibi pişirme yöntemleri salmonellanın canlı kalmasına olanak sağlayacaktır. Isı/buhar uygulaması kanatlı yemini salmonelladan uzak tutmak için yaygın olarak uygulanmaktadır. Daha düşük sıcaklıklarda bu işlem yaygın olarak ‘peletleme’ şeklinde bilinmektedir fakat daha yüksek sıcaklıklarda ‘iklimlendirme’ olarak bilinmektedir.

Radyasyon salmonellayı kanatlı ürünlerinden uzaklaştırır fakat çoğu ülkede bu uygulama tüketiciler tarafından beğenilmemektedir. Dezenfektanlar salmonellayı öldürür ancak bir kanatlı barınağını tamamen salmonelladan ari hale getirmezler. Kanatlı yemlerinden salmonellayı uzaklaştırmak için çeşitli kimyasallar kullanılmıştır.

SALMONELLANIN CANLILIĞI

S. enteritidis’in kanatlı altlığı ve yeminde iki yıldan fazla canlı kalabildiği bilinmektedir fakat altlıkta canlılığı altlık pH’si ve su aktivitesine bağlıdır.

  • Paylaş